Wat is het nut van een lieveheersbeestje voor een krop sla?

12-08-19 15:56

Biologische boeren gebruiken alleen natuurlijke manieren om hun gewassen te beschermen tegen dieren en insecten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van natuurlijke vijanden: dieren die schadelijke beestjes eten als prooi. De meest bekende natuurlijke vijand is het lieveheersbeestje. Maar hoe gaat dit precies in z’n werk? En waarom is dit zo’n belangrijk systeem?


Lieveheersbeestjes eten wel 3.000 bladluizen per maand

Lieveheersbeestjes zijn enorm nuttige insecten, ze eten namelijk bladluizen. Ze eten wel 3.000 bladluizen per maand en zijn dus voor biologische boeren een goede oplossing voor bladluizenplagen. Door lieveheersbeestjes in te zetten zorgen boeren ervoor dat hun gewassen minder beschadigd raken, waardoor de oogst groter is en er minder voedsel verspild wordt.


Natuurlijke vijanden worden veel gebruikt in kassen

Vooral in kassen kunnen boeren goed gebruik maken van natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het kweken van natuurlijke vijanden. Van deze bedrijven kopen boeren dozen waarin lieveheersbeestjes gekweekt zijn. Deze dozen zetten ze in hun kas, vervolgens vliegen de lieveheersbeestjes eruit en gaan ze op zoek naar eten. Lieveheersbeestjes zijn niet de enige natuurlijke vijanden die door biologische boeren worden gebruikt. Oorwurmen en spinnen eten ook bladluizen. Sluipvliegen, sluipwespen en mezen eten rupsen, en aaltjes leven van schadelijke bodemdiertjes.


Een aantrekkelijke omgeving om nuttige dieren aan te trekken

Op velden worden vliegende natuurlijke vijanden nog niet veel ingezet, het risico is dat ze te snel wegvliegen naar plekken waar het nóg fijner is. De boer moet ervoor zorgen dat de nuttige insecten uit de natuurgebieden of omgeving naar zijn velden komen, en dat andere insecten wegblijven. Hoe meer natuur er is op het bedrijf, hoe meer lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten er in de buurt zijn. De boeren zorgen ervoor dat ze een omgeving maken waar het voor lieveheersbeestjes aantrekkelijk is. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door middel van bloemstroken, houtwallen, kikkerpoelen, nestkastjes of stukjes wilde natuur op hun land. Voor een aantrekkelijke omgeving voor natuurlijke vijanden is veel aandacht voor en kennis over gewassen, bodem en dierlijk leven nodig. Ook is er veel ‘eten’ voor de natuurlijke vijanden nodig: plaaginsecten.


Werken met natuurlijke vijanden = samenwerken met de natuur

Er is dus veel kennis en aandacht van de boer nodig om de agrobiodiversiteit goed te benutten. Werken met natuurlijke vijanden is een manier van landbouw waarin de boer nadenkt over hoe natuurlijke processen hem kunnen helpen met het telen van zijn sla en andere groenten. En dit systeem is ontzettend belangrijk. Het is een manier van denken die voorkomt dat boeren veel insectendodende stoffen gebruiken, die ook weer in de natuur en in ons voedsel terecht kunnen komen.


Meer weten over biologisch? Lees hier waar je voor kiest als je biologische producten koopt, wat het verschil is dus biologisch en biologisch-dynamisch en wat de voordelen zijn voor mens, dier en milieu!


Biologische producten zijn makkelijk te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk (het groene ‘blaadje’), dat door Milieu Centraal is uitgeroepen tot topkeurmerk.


Op de hoogte blijven? Volg Bio lekker voor je op Instagram en Facebook!


vind-ik-leuk(s)