Waarom biologische akkers en weilanden een fijne leefplek zijn voor boerenlandvogels

31-05-21 10:07

Als je wel eens op het boerenland komt is het je misschien opgevallen dat je er weinig vogelgekwetter hoort. Dat komt doordat de populatie van veel Nederlandse boerenlandvogels, zoals de grutto en kievit, sinds 1990 is gehalveerd. De vogels hebben namelijk steeds minder leefruimte en moeten steeds meer moeite moeten doen om eten te vinden. Gelukkig zijn biologische akkers en weides fijne plekken voor boerenlandvogels en kunnen ze hier goed overleven. In dit artikel leggen we uit waarom!

Weidevogels overleven op kruidenrijk grasland

Weidevogels, zoals de kievit en de grutto, kom je - de naam zegt het al - vooral tegen op weides. Helaas zie je tegenwoordig vooral ‘arme weides’ met snelgroeiend en eiwitrijk gras zonder bloemen of kruiden. Dit zorgt voor eentonige, droge weilanden met weinig insecten, en hier kunnen weidevogels niet goed op overleven. Zij hebben weilanden nodig met voldoende plassen, wilde kruiden en veel verschillende soorten bloemen. In dit soort weides leven namelijk veel insecten: eten voor de vogels. Een net uit het ei gekropen weidevogelkuiken kan op deze manier meteen op zoek naar voedsel. Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen op hun weides. Zo krijgt de natuur meer kans om zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. De boer houdt de bodem vruchtbaar met dierlijke mest en compost, wat de biodiversiteit bevordert. Ook is een vruchtbare en gezonde bodem veerkrachtig: bij droogte kan de bodem beter vocht vasthouden en bij extreme regen juist voldoende water opnemen. Deze vruchtbare bodem zorgt voor sappig gras voor de koeien, maar dus ook voor voedsel voor de weidevogels. Omdat de biologische boer geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, blijven de sloten rondom de weilanden lekker schoon, en groeien er veel bloemen en kruiden. Een fijne plek voor weidevogels dus!

  • Lees hier meer over de kringloop op een biologische veehouderij.

Struiken en bomen als beschutting tegen roofdieren

Naast voedsel hebben boerenlandvogels ook beschutting nodig. De nesten en kuikens van de vogels moeten namelijk beschermd worden tegen roofdieren. Boerenlandvogels overleven dus beter in gebieden waar veel bomen en struiken staan. Biologische pluimveehouders planten vaak struiken en bomen in de uitloop, zodat hun kippen zich beschermd voelen tegen vossen en roofvogels. Dit is niet alleen fijn voor de kippen, maar ook voor de boerenlandvogels die de beschutting goed kunnen gebruiken. Op deze manier ontstaat er ook nog eens een divers, mooi en natuurlijk landschap.

Akkervogels vinden voedsel in gezonde bodems

Ook voor akkervogels, zoals de veldleeuwerik en de grauwe kiekendief, is een diversiteit aan verschillende planten belangrijk om te overleven. Zij overleven het best op akkers waar veel verschillende gewassen groeien. Daarom zijn biologische percelen een goede leefomgeving voor akkervogels. De biologische boer doet aan vruchtwisseling: hij teelt steeds andere gewassen op een stuk grond, waarbij gewassen die veel van de ene voedingsstof vragen, afgewisseld worden met gewassen die juist veel van een andere voedingsstof nodig hebben. Daarnaast zorgen biologische akkerbouwers er met natuurlijke mest en compost voor dat hun akkers rijk blijven aan voedingsstoffen. Dit alles draagt bij aan een gezonde bodem vol voedingsstoffen en biodiversiteit, en dus aan meer voedsel voor akkervogels.

  • Lees hier meer over hoe biologische boeren werken aan een gezonde bodem.

Extra maatregelen voor behoud van boerenlandvogels

Voor het behoud van onze boerenlandvogels is biologisch boeren, zonder chemische middelen maar mét veel biodiversiteit dus belangrijk. Biologische boeren werken met hun werkwijze automatisch mee aan het behoud van boerenlandvogels, maar er is meer mogelijk. Veel biologische boeren nemen daarnaast nog extra maatregelen om zich nóg actiever in te zetten voor de vogels. Ze stellen bijvoorbeeld het maaien van hun weides uit tot na het broedseizoen, wanneer de jonge vogels al uitgevlogen zijn, creëren nestgelegenheden en een bloem- en kruidenrijk grasland.

Wil jij bijdragen aan het behoud van boerenlandvogels? Door vogelvriendelijke zuivel te kopen help je boeren die zich extra inzetten voor weidevogels. Vogelbescherming Nederland maakte www.zuivelwijzer.nl om makkelijk te zien waar jij vogelvriendelijk zuivel bij jou in de buurt kunt kopen. De selectie merken en bedrijven in de zuivelwijzer is gemaakt door Vogelbescherming Nederland.

Meer weten over biologisch?

Lees hier waar je voor kiest als je biologische producten koopt, wat het verschil is tussen biologisch en biologisch-dynamisch en wat de voordelen zijn voor mens, dier en milieu!

Biologische producten zijn makkelijk te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk (het ‘groene blaadje’).

Op de hoogte blijven? Volg Bio lekker voor je op Instagram en Facebook!


vind-ik-leuk(s)