Hoe werken biologische boeren aan een beter klimaat?

24-03-20 16:22

Biologische boeren werken zo goed mogelijk samen met de natuur. Toch krijgt de biologische sector soms de kritiek niet duurzaam te zijn, maar is dat wel terecht? In dit artikel lichten we twee manieren uit waarop biologische boeren werken aan een beter klimaat met een gezondere bodem, meer biodiversiteit en minder uitstoot! Ook leggen we je graag uit wat de biologische veeteelt betekent voor het klimaat.

Bio boeren gebruiken natuurlijke bodemvoeding
Kunstmest is in de biologische landbouw niet toegestaan. De productie van kunstmest veroorzaakt veel uitstoot van lachgas en is erg energie-intensief. Biologische boeren voeden hun bodems met natuurlijke mest en compost. Natuurlijke mest zorgt ook voor een hoger organische stofgehalte in de bodem. Dat levert een grotere biodiversiteit met meer bodemdiertjes, die weer belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid en waterhuishouding van de bodem. Door deze alternatieven voorkomen biologische boeren veel uitstoot bij de kunstmestfabriek. Deze besparing wordt in de meeste landbouw-klimaatmodellen niet meegenomen, de uitstoot van de kunstmestfabriek valt onder de uitstoot van de industrie.

Bio boeren houden de bodem gezond met vruchtwisseling
Biologische boeren gebruiken een milieuvriendelijke manier om hun land vruchtbaar te houden en om plantenziektes te voorkomen: vruchtwisseling. De boer teelt steeds andere gewassen op een perceel, waarbij gewassen die veel van de ene voedingsstof vragen, afgewisseld worden met gewassen die juist veel van een andere voedingsstof nodig hebben. De boeren zetten ook groenbemesters in: gewassen die juist voedingsstoffen aan de bodem afgeven. Zo voorkomen de boeren uitputting van de bodem en bevorderen ze de bodemvruchtbaarheid.

Kritiek op de biologische veehouderij
Een punt van kritiek dat vaak terugkomt is dat de milieubelasting bij biologische veeteelt hoger zou zijn omdat de dieren langer leven en er meer ruimte nodig is. Het klopt dat er meer ruimte nodig is en dat de dieren langer leven. Een biologische kip leeft bijvoorbeeld langer en beweegt meer, waardoor hij meer voer nodig heeft. Echter wordt de uitstoot meestal berekend per kilogram vlees. Vanuit de aarde gezien is dat niet logisch: je zou het terug moeten rekenen naar uitstoot per hectare grond. En dan scoort die intensief gehouden kip, die met heel veel andere kippen op een klein oppervlakte zit, enorm hoog. Ook zijn er strenge eisen aan het veevoer: bij kippen en varkens moet bijvoorbeeld 20% van het voer uit de regio komen en bij koeien 60%. Dit percentage wordt ook langzaam steeds hoger. Hierdoor wordt voer over minder grote afstanden vervoerd en ontstaat er evenwicht tussen de hoeveelheid dieren en de beschikbare grond voor het telen van voer.

Hebben we, als iedereen biologisch vlees wil eten, dan wel voldoende vlees? De wereldwijde veestapel overschakelen naar bio is niet haalbaar, want daarvoor is inderdaad niet voldoende plek op deze aardbol. Maar het is vooral ook niet wenselijk. De biologische sector is voorstander van minder, maar beter vlees van dieren die we met respect behandelen en waarbij het landbouwsysteem als geheel beter is voor het klimaat. Een dagje zonder vlees is ook vanuit klimaatoogpunt een goed idee.

Meer weten over biologisch?
Lees hier waar je voor kiest als je biologische producten koopt, wat het verschil is dus biologisch en biologisch-dynamisch en wat de voordelen zijn van biologisch voor mens, dier en milieu!

Biologische producten zijn makkelijk te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk (het groene ‘blaadje’).

Op de hoogte blijven? Volg Bio lekker voor je op Instagram en Facebook!


vind-ik-leuk(s)