5 feiten en fabels over bestrijdingsmiddelen

14-04-20 15:06

Een veelbesproken onderwerp als het gaat over biologische landbouw, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wat voor bestrijdingsmiddelen zijn eigenlijk toegestaan in de biologische landbouw? En zijn deze niet net zo schadelijk als de chemische bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de gangbare landbouw? Hieronder beantwoorden we deze, en andere vragen met vijf feiten en fabels over bestrijdingsmiddelen.

1. In de biologische landbouw zijn alleen bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong toegestaan
Feit
- In de biologische landbouw zijn enkel bestrijdingsmiddelen toegelaten waarvan de actieve stof een natuurlijke oorsprong heeft. Dit kan van plantaardige, dierlijke, microbiële of minerale oorsprong zijn. Deze natuurlijke bestrijdingsmiddelen kunnen gebruikt worden om schimmels, insecten en ziektes te bestrijden, maar ze worden pas ingezet als andere methoden zoals gewaskeuze, gewasrotatie en mechanische ingrepen niet helpen. Het beste natuurlijke ‘bestrijdingsmiddel’ is het stimuleren van een rijk bodemleven, aangezien dit bijdraagt aan de gezondheid van de gewassen. Biologische boeren zijn continu bezig met het bodemleven en zorgen er dus met hun hele werkwijze voor dat hun gewassen minder snel ziek worden.

2. Voor onkruidbeheersing zijn natuurlijke bestrijdingsmiddelen toegestaan

Fabel - Geen enkel bestrijdingsmiddel voor onkruidbeheersing is toegestaan binnen de biologische landbouw. In de biologische landbouw wordt gewerkt met heel geavanceerde schoffel- en wiedmachines. Deze werken op GPS en met cameraherkenning. Zo weten ze precies of een plantje onkruid is of niet. Daarnaast wieden biologische boeren ook wel eens met de hand, want de mens is uiteindelijk het allerbeste in het onderscheid maken tussen onkruid en geen onkruid.

3. Natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn net zo schadelijk als chemische bestrijdingsmiddelen

Fabel - Bestrijdingsmiddelen die in de biologische landbouw gebruikt worden, zijn milieuvriendelijker dan die in de gangbare landbouw. Zo is het risico op water- en bodemverontreiniging bij natuurlijke bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld lager. Een voorbeeld van een stof die wel gebruikt mag worden in de biologische landbouw is Laminarine. Dit wordt gewonnen uit bruinwieren en biologische boeren gebruiken het middel om hun gewassen te beschermen tegen schimmels. Deze stof brengt weinig risico met zich mee voor mensen, het grondwater en bodemdiertjes.

4. Alle bestrijdingsmiddelen moeten een Europese procedure doorlopen voordat ze toegelaten worden in de biologische landbouw

Feit - Zowel middelen die bestemd zijn voor de gangbare als voor de biologische landbouw moeten een Europese procedure doorlopen voordat ze toegelaten worden. ‘Natuurlijke stoffen’ betekent niet dat ze onschuldig zijn, anders zouden ze niet werken. Deze stoffen moeten ook een toelating hebben om gebruikt te mogen worden in een biologisch bestrijdingsmiddel. De biologische wetgeving heeft een lijst met toegestane middelen voor de biologische landbouw. Deze middelen mogen natuurlijk ook door elke gangbare boer gebruikt worden.

5. Het stimuleren van het bodemleven werkt beschermend tegen plantenziektes en plagen

Feit - De bodem is een leefomgeving van miljarden bacteriën, virussen en schimmels, die van belang zijn voor de gezondheid van planten. Als de plant in een bodem staat met een verarmd bodemleven, wordt de plant sneller ziek en is hij gevoeliger voor plagen. Bij een gezonde biodiversiteit ontstaan er allerlei processen die een gunstige leefomgeving voor planten creëren. De biologische landbouw stimuleert het bodemleven onder andere door het gebruik van natuurlijke mest en vruchtwisseling. Op deze manier beperkt de biologische landbouw het risico op ziektes bij planten en hoeft er minder vaak een natuurlijk bestrijdingsmiddel ingezet te worden. Voorkomen van ziektes is altijd het uitgangspunt van de biologische landbouw.

Meer weten over biologisch?

Lees hier waar je voor kiest als je biologische producten koopt, wat het verschil is dus biologisch en biologisch-dynamisch en wat de voordelen zijn voor mens, dier en milieu!

Biologische producten zijn makkelijk te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk (het groene ‘blaadje’).

Op de hoogte blijven? Volg Bio lekker voor je op Instagram en Facebook!


vind-ik-leuk(s)