5 dingen die je nog niet wist over bio

06-08-19 14:12

Biologisch is lekker voor jou én voor de wereld! Hier zijn een heleboel redenen voor, zo kunnen de dieren lekker naar buiten, is er rond biologische bedrijven een grotere biodiversiteit en gebruikt de boer enkel natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Hier was je misschien al mee bekend. Maar ken je deze vijf feitjes over bio al?


1. Er komen 25% meer vogels en driemaal zoveel vlinders voor op biologische landbouwbedrijven

Op biologische bedrijven worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Samen met de natuurlijke bemesting, vruchtwisseling en het minder intensief gebruiken van het land vormt dit de verklaring voor het grote aantal vogels en vlinders. Ook komen er veel insecten en andere ongewervelden, zoals wormen, op biologische landbouwgrond af die een belangrijk onderdeel van het dieet van vogels vormen.


2. Sneeuw blijft op weilanden van gangbare tuinbouwbedrijven langer liggen dan op die van biologische bedrijven

Doordat in de biologische landbouw met natuurlijke mest wordt gewerkt, kent deze grond een veel actiever bodemleven met meer bodemdiertjes als wormen en insecten. Dit actiever bodemleven leidt tot meer warmte, waardoor sneeuw dat op de landbouwgrond ligt, eerder smelt. Een actief bodemleven zorgt voor het omzetten van mineralen in voedingsstoffen die de plant kan opnemen. Dus dat is weer lekker voor je groente.


3. Een derde van al het eten op aarde is afhankelijk van de bestuiving door bijen

Bijen zijn een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Ze bestuiven gewassen en zorgen ervoor dat planten evolueren en zich voortplanten. Helaas gaat het de laatste jaren erg slecht met de bijen. Biologische landbouw draagt bij aan minder bijensterfte door een grotere biodiversiteit op het bedrijf. Bijvoorbeeld door bloemen te zaaien langs de akkerranden en doordat er geen chemische middelen worden gebruikt.


4. Een biologische kip heeft maar liefst 4 vierkante meter buitenruimte

Dat is veel ruimte! Zeker als je het vergelijkt met de regels voor kinderdagverblijven. De regel is hier dat elk kind minimaal 3 vierkante meter buitenspeelruimte moet hebben. In de binnenstallen van de kippen ligt altijd stro en ze kunnen altijd (als het weer het toelaat) naar buiten. Dit geldt overigens voor alle biologisch gehouden dieren.


5. In Zweden en Oostenrijk is al bijna 20% van de landbouw biologisch

Uit het Bionext Trendrapport 2017 blijkt dat de hoeveelheid biologische landbouwgrond hard groeit! De landbouwgrond nam in 2016 over de hele wereld toe met 15%, en de verwachting is dat deze groei alleen maar verder doorzet. Ook in Nederland groeit de hoeveelheid biologische landbouwgrond, het aantal biologische bedrijven en de consumptie van biologische producten. Dat gaat de goede kant op dus!


Meer weten over biologisch? Lees hier waar je voor kiest als je biologische producten koopt, wat het verschil is dus biologisch en biologisch-dynamisch en wat de voordelen zijn voor mens, dier en milieu!


Biologische producten zijn makkelijk te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk (het groene ‘blaadje’), dat door Milieu Centraal is uitgeroepen tot  topkeurmerk.


Op de hoogte blijven? Volg Bio lekker voor je op Instagram en Facebook!


vind-ik-leuk(s)